zur Startseite
zur Startseite

Optymalne sterowanie produkcją!

Smart Factory

Kluczem do sukcesu są procesy powiązane ze sobą sieciowo, które umożliwiają ekonomiczną produkcję mebli partiami.

Funkcje:

 • Sterowanie i przekazywanie procesów do maszyn produkcyjnych
 • Zgłaszanie danych maszyn do systemu
 • Komfortowe wykazy elementów i zarządzanie planami prac w nieograniczonym zakresie poziomów
 • Łatwe i przejrzyste zarządzanie i prezentowanie w strukturze drzewa
 • Wyznaczanie ilości za pomocą reguł i/lub wzorów obliczeniowych
 • Wyznaczanie mocy przerobowych na dzień/wydział
 • Zarządzanie wieloma zakładami produkcyjnymi
 • Planowanie produkcji, sterowanie produkcją z udostępnianiem dokumentacji produkcyjnej i wieloma analizami
 • Przenoszenie produkcji do obcych zakładów z dostarczaniem własnych materiałów i przesyłaniem danych
 • Rachunek mocy produkcyjnych i dostępności materiałów
 • Zgłaszanie gotowości za pomocą czytników kodów kreskowych lub RFID dla każdego wydziału z automatycznym odpisywaniem materiałów oraz drukowaniem kwitów przekazania na magazyn i etykiet wysyłkowych
 • Automatyczne zapisywanie zaawansowania produkcji w zamówieniach klientów z datą, godziną, dzięki temu możliwość uzyskiwania precyzyjnych informacji w dziale sprzedaży
 • Obszerne i szczegółowe informacje produkcyjne z wyświetlaniem procentowej wartości produkcji gotowej