zur Startseite
zur Startseite

Efektywne zarządzanie magazynami!

Wiedza praktyczna – zebrana z wielu różnych projektów. Magazyn w rękach ekspertów!

<p>Zarządzanie wielomagazynowe z inwentaryzacją główną i międzyokresową</p>

Zarządzanie wielomagazynowe

Zarządzanie wielomagazynowe z inwentaryzacją główną i międzyokresową

<p>Prezentacja złożonych struktur magazynowych z zarządzaniem stanowiskami magazynowymi, z podziałem na poziomy, rzędy, regały i stanowiska.</p>

Administrowanie magazynami

Prezentacja złożonych struktur magazynowych z zarządzaniem stanowiskami magazynowymi, z podziałem na poziomy, rzędy, regały i stanowiska.

<p>Automatyczne inwentaryzacje z rejestracją za pomocą kodów kreskowych lub RFID</p>

Zarządzanie magazynami

Automatyczne inwentaryzacje z rejestracją za pomocą kodów kreskowych lub RFID

 

Obszerny moduł magazynowy umożliwia dopasowanie struktur magazynowych do konkretnych wymagań firmy. Magazyn może być prowadzony jako jedno wielkie składowisko. Jednak moduł ten umożliwia również odzwierciedlanie złożonych struktur magazynowych z zarządzaniem stanowiskami magazynowymi, z podziałem na poziomy, rzędy, regały i stanowiska.

Funkcje

  • Zarządzanie wielomagazynowe z inwentaryzacją główną i międzyokresową
  • Automatyczna inwentaryzacja z rejestracją za pomocą kodów kreskowych
  • Szczegółowe analizy inwentaryzacyjne
  • Drukowanie etykiet wprowadzania towaru na magazyn
  • Obsługa wprowadzania towarów, numery wprowadzenia na magazyn, rezerwacje
  • Ręczne i automatyczne księgowanie przychodów i rozchodów, przeksięgowania międzymagazynowe
  • Ciągły przegląd magazynów i ciągłe śledzenie ruchu towarów
  • Szczegółowe informacyjne okna dialogowe ze stanami magazynowymi, przesunięciami magazynowymi i rezerwacjami
  • Obszerne analizy