zur Startseite
zur Startseite

Optymalizacja logistyki!

System reflex plus® umożliwia doskonałe zarządzanie magazynami. Jest to system ERP z funkcją zarządzania łańcuchem dostaw i z wdrożonym systemem logistycznym.

Funkcje:

  • Planowanie tras z uwzględnieniem wielu składów odbiorców w oknie dialogowym
  • Automatyczne wstępne planowanie na podstawie kodów pocztowych z wyznaczeniem kolejności rozładunku
  • Efektywna organizacja wszystkich zadań związanych z trasami za pomocą centralnego sterowania trasami
  • Przejrzyste informacje o stanach magazynowych z sygnalizacją świetlną
  • Funkcje drukowania potwierdzeń odbioru dostawy, list tras i list załadunkowych
  • Dokumentacja kosztów transportu
  • Automatyczne generowanie oraz wysyłanie awiz indywidualnych i zbiorczych faksem lub e-mailem
  • Awizowanie zmian
  • Integracja odbiorów własnych i ominięć
  • Bezproblemowa integracja zewnętrznych modułów logistycznych