zur Startseite
zur Startseite

Dokładne informacje o rozwiązaniach ORACLE® BI!

Jako partner ORACLE® GOLD, firma BT-IT GmbH wspólnie z klientami wykonuje szczegółowe analizy i pomaga im we wdrażaniu narzędzi ułatwiających podejmowanie codziennych decyzji biznesowych.

Warto wspierać informatyczną kulturę za pomocą wydajnych, optycznie dopracowanych analiz. Warto odkryć nową wiedzę i szacunki pracowników z całej organizacji, aby szybciej podejmować decyzje biznesowe na rzetelnych podstawach.

ORACLE BI to coś więcej niż tylko lustro przeszłości. W praktyce ORACLE BI umożliwia zrozumienie tego, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie i pomaga w prognozowaniu jego przyszłości.

W Oracle BI można stworzyć strategiczną, praktyczną platformę, która obejmuje całą organizację firmy. Można wówczas korzystać z dynamiki systemów Visual Analytics i Self-Service-Data Discovery, aby przedstawić możliwości platformy przedsiębiorstwa, włącznie z analizą działalności w skali, jego bezpieczeństwem i niezawodnością, z uwzględnieniem centralnego zarządzania.

Tylko Oracle łączy w jednej platformie taką dynamikę z wydajnością.